+ arddangosfeydd // exhibitions
+ cyflenwyr // stockists
+ cv
+ cysylltu // contact

+ yn ôl i'r wybodaeth // back to information

arddangoseydd // exhibitions

2014
Aur, Crefft yn y Bae, Caerdydd

 

2014
Aur, Craft in the Bay, Cardiff

2013
Ceramic Art London 2013
Ffenestri ar Gymru, Canolfan Grefft Rhuthun (gwaith yn ymateb i'r llyfr teithiol 'Cambria Depicta' gan Edward Pugh)
Mad for Tea, Fortnum and Masons, Llundain
Lithophane Symposium, Latfia
Porcelain Museum, Riga, Latfia
Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych
Fireworks Now, Crefft yn y Bae, Caerdydd
Serameg Darluniadol, Canolfan Grefft Rhuthun
Made London

 

2013
Ceramic Art London 2013
Windows on Wales, Ruthin Craft Centre (response to the travel book 'Cambria Depicta' by Edward Pugh)
Mad for Tea, Fortnum and Masons, London
Lithophane Symposium, Latvia
Porcelain Museum, Riga, Latvia
Y Lle Celf, National Eisteddfod of Wales, Denbighshire
Fireworks Now, Craft in the Bay, Cardiff
Ceramics Illustrated, Ruthin Craft Centre
Made London

2012
When I Woke, Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Gwobr ceramig, Artist Cymreig y Flwyddyn (Dyfarnwyd am Collection Nantgarw)
Beyond Borders, ArtXchange Gallery, Seattle, UDA
Decorated, Contemporary Ceramics, Llundain

 

2012
When I Woke, Llantarnam Grange Arts Centre
Ceramic Award, Welsh Artist of the Year (Awarded for Nantgarw Collection)
Beyond Borders, ArtXchange Gallery, Seattle, USA
Decorated, Contemporary Ceramics, London

2011
Ceramic Art London 2011
Placement, Oriel Davies, Y Drenewydd ac Oriel Celf a Chrefft Gyfoes Fife (cyd-guradur gyda Dawn Youll)
G?yl Serameg Ryngwladol, Aberystwyth
Gwyl Geltaidd Interceltique, Lorient
Showcase, Oriel Open Eye, Caeredin
British Ceramic Biennial, Amgueddfa ac Oriel Gelf y Gweithfeydd Clai, Stoke-on-Trent
Nantgarw (sioe sengl) yn Amgueddfa Crochendy Nantgarw

 

2011
Ceramic Art London 2011
Placement, Oriel Davies Gallery, Newtown & Fife Contemporary Art and Craft (co-curator with Dawn Youll)
International Ceramics Festival, Aberystwyth
Interceltique Festival, Lorient
Showcase, Open Eye Gallery, Edinburgh
British Ceramic Biennial, The Potteries Museum and Art Gallery, Stoke-on-Trent
Nantgarw Solo exhibition at Nantgarw China Works Museum

2010
Gwnaed a Llaw, Ty Tredegar, Casnewydd
Teapotters, Crefft yn y Bae, Caerdydd
Origin, Spitalfields, Llundain
Ceramic Art London, Llundain
Dangosiad, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Parklife, Canolfan Grefft a Dylunio Leeds
Maison & Objet, Paris Nord Villepinte

 

2010
Made by Hand, Tredegar House, Newport
Teapotters, Craft in the Bay, Cardiff
Origin, Spitalfields, London
Ceramic Art London
Showcase, St. David's Hall, Cardiff
Parklife, Leeds Craft & Design Centre
Maison & Objet, Paris Nord Villepinte

2009
Gifted, Canolfan Gelfyddydau Wexford
Lowri Davies, Palterman & Thomas, Abertawe
Eisteddfod Genedlaethol Meirion (Ennillydd y Fedal Aur mewn Crefft a Dylunio)
Y Bwrdd Cymreig, Amgueddfa D.S Ripley, Amgueddfeydd Y Smithsonian, Washington D.C., UD (Arddangosfa deithiol Canolfan Grefft Rhuthun)
Cup, Bovey Tracey

  2009
Gifted, Wexford Arts Centre
Lowri Davies, Palterman & Thomas, Swansea National Eisteddfod of Wales (Gold Medal Award Winner in Craft and Design)
Welsh Table, D.S Ripley Centre, Smithsonian Museums, Washington, D.C., USA (Ruthin Craft Centre touring exhibition)
Cup, Bovey Tracey
2008
100% Tokyo, Siapan
100% Design Futures, Gwyl Ddylunio Llundain
...a chrefft yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
2008
100% Tokyo, Japan
100% Design Futures, London Design Festival
...a chrefft at the Cardiff National Eisteddfod
2007
Llif, Flow Gallery, Notting Hill, Llundain
Arddangosfeydd eraill ar daith, gweler isod
2007
Llif, Flow Gallery, Notting Hill, London
Other shows on tour, as seen below
2006
Lowri Davies (arddangosfa sengl) Canolfan Grefft Rhuthun (arddangosfa deithiol: Llantarnam Grange, Cwmbran; Oriel y Mission, Abertawe)
Celf Gwerin a Chwedlau Tylwyth Teg, Oriel Davies, Y Drenewydd (arddangosfa deithiol: gan gynnwys Hub, Sleaford; Mack, Birmingham)SOFA Chicago (cynrychiolwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun)
Catalydd, Canolfan Grefft Rhuthun arddangosfa deithiol: Oriel y Mission, Abertawe)
2006
Lowri Davies (solo exhibition) Ruthin Craft Centre (touring exhibition: Llantarnam Grange, Cwmbran; Mission Gallery, Swansea)
Fairy Tales and Folklore, Oriel Davies Gallery, Newtown (touring exhibition: including Hub, Sleaford; Mack, Birmingham)
SOFA Chicago (represented by Ruthin Craft Centre)
Catalyst, Ruthin Craft Centre (touring exhibition: Mission Gallery, Swansea)
2005
Lustre, Oriel Djanogly, Nottingham (Tachwedd)
Ffair Grefftau Chelsea, Llundain (Hydref)
Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caernarfon (Awst)
Ffair Serameg Tredegar (Gorffennaf)
Preswyliad yng Ngwyl Hunaniaethym Morelia, Mecsico
Arddangosfa Serameg, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
'Showcase' Serameg, Leeds Craft and Design Gallery
Yr Wyddor, Oriel Canfas, Caerdydd
2005
Lustre, Djanogly Art Gallery, Nottingham (November)
Chelsea Craft Fair, London (October)
National Eisteddfod of Wales, Art and Craft Exhibition, Caernarfon (August)
Tredegar Ceramics Fair (July)
Residency at the Identities and Water Festival, Morelia, Mexico
Ceramic Exhibition, Aberystwyth Arts Centre
Ceramic Showcase, Leeds Craft and Design Gallery
Yr Wyddor, Oriel Canfas Gallery, Cardiff
2004
Lustre, Oriel Djanogly, Nottingham
Twinkle, Oriel Myrddin, Caerfyrddin
Arddangosfa Cyngor y Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd
Impress, Derek Topp Gallery, Matlock, Derbyshire
Flower Focus, Dundee
2004
Lustre, Djanogly Art Gallery, Nottingham
Twinkle, Oriel Myrddin, Carmarthen
That was then… National Eisteddfod of Wales, Newport.
Impress, Derek Topp Gallery, Matlock, Derbyshire.
Flower Focus, Dundee
2003
Classic IX, Gwlad Belg
Sydney Rocks, MCA, Sydney, Awstralia
Ffair Grefftau Chelsea, Llundain
New Wave, trefnwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun a'r Scottish Gallery
Chintz, Made, Bryste
Perspectives on Wales - Canolfan Ucheldre, Caergybi
Modus Operandi, Canolfan Grefft Rhuthun
2003
Classic IX, Belgium
Sydney Rocks, MCA, Sydney, Australia
Chelsea Craft Fair
New Wave, organised by Rhuthun Craft Centre and the Scottish Gallery
Chintz, Made, Bristol
Perspectives on Wales - Ucheldre Centre, Hollyhead
Modus Operandi, Rhuthun Craft Centre
2002
Arddangosfa Celf a Chrefft, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ty Ddewi
Cup, Made, Bryste
Arddangosfa Cyngor y Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r cyffuniau
2002
National Eisteddfod of Wales, Art and Craft Exhibition, St Davids.
Cup, Made, Bristol.
Arts Council of Wales Exhibition, National Urdd Eisteddfod, Cardiff and District.
2001
Emerging Talents, Oriel Canfas, Caerdydd
Arddangosfa Celf a Chrefft, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych
New Designers, Llundain
Sioe Radd, APCC, Howard Gardens.
2001
Emerging Talents, Oriel Canfas Gallery, Cardiff.
National Eisteddfod of Wales, Art and Craft Exhibition, Denbighshire and District.
New Designers, London.
Degree Show, UWIC, Howard Gardens.

 

GWOBRAU A CHOMISIYNAU

2011
Gwobr Cymru Greadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru.

2009
Y Fedal Aur mewn Crefft, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala.
Dewis y Bobl, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Y Bala.

2005
Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru i greu casgliad o waith yn seiliedig ar engreifftiau yn eu harchifau.

2004
Harley Gallery Prize, am yr artist mwyaf addawol yn Ffair Grefftau Lustre.

2002
Comisiwn gan 'Menter a Busnes’ i greu pedwar o ‘Wobrau Menter ’.

2001
Grant Sefydlu, Cyngor Celfyddydau Cymru.
Ysgoloriaeth Artist Ifanc, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Ddinbych

 

AWARDS AND COMMISSIONS

2011
Creative Wales Award, Arts Council of Wales.

2009
Gold Medal in Applied Art, National Eisteddfod of Wales, Y Bala, North Wales.
People's choice Award, National Eisteddfod of Wales, Y Bala, North Wales.

2005
Commission by the National Library of Wales to create a collection based on artefacts in their archives.

2004
Harley Gallery Prize, for most promising newcomer at Lustre Craft Fair.

2002
Commission by ‘Menter a Busnes’ to make four ‘Menter Awards’.

2001
Setting up grant, Arts Council of Wales.
Young Artist Scholarship, National Eisteddfod of Wales, Denbighshire and District.

 

LLYFRAU A CHATALOGAU ARDDANGOSFEYDD

AUR, Eisteddfod Genedlaethol Cymru / Canolfan y Mileniwm / Crefft yn y Bae

Serameg Darluniadol, Canolfan Grefft Rhuthun, 2013

Fireworks Now, Crefft yn y Bae, 2013

When I Woke, Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, 2012

The Ceramics Book, Ceramic Review Publishing, 2012

Ceramics: Tools and Techniques for the Contemporary Maker gan Louisa Taylor; Contemporary Craft
Collection, 2011

Bwrdd Cymreig / Welsh Table, Canolfan Grefft Rhuthun, 2009

Folk Art and Fairytales, Oriel Davies Gallery, 2007

Deng mlynedd yn ddiweddarach, Stiwdio Glai Fireworks, 2007

Prospect: Ten Artists in Clay, Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, 2006

Catalyst, Canolfan Grefft Rhuthun, 2006

Lowri Davies, Canolfan Grefft Rhuthun, 2005

New Wave 2, Canolfan Grefft Rhuthun, 2004

Form: Crefftau Cyfoes yng Nghymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, 2003

Modus Operandi, Canolfan Grefft Rhuthun, 2003

 

BOOKS AND EXHIBITION CATALOGUES

AUR, National Eisteddfod of Wales / Millenium Centre / Craft in the Bay

Ceramics Illustrated, Ruthin Craft Centre, 2013

Fireworks Now, Craft in the Bay, 2013

When I Woke, Llantarnam Grange Arts Centre, 2012

The Ceramics Book, Ceramic Review Publishing, 2012

Ceramics: Tools and Techniques for the Contemporary Maker by Louisa Taylor; Contemporary Craft
Collection, 2011

Welsh Table / Bwrdd Cymreig, Ruthin Craft Centre, 2009

Folk Art and Fairytales, Oriel Davies Gallery, 2007

Ten Years On, Fireworks Clay Studios, 2007

Prospect: Ten Artists in Clay, Cardiff School of Art and Design, 2006

Catalyst, Ruthin Craft Centre, 2006

Lowri Davies, Ruthin Craft Centre Catalogue, 2005

New Wave 2, Ruthin Craft Centre Catalogue, 2004

Form: Contemporary Craft in Wales, Wales Arts International, 2003

Modus Operandi, Ruthin Craft Centre, 2003

 

CYFNODOLION YN CYNNWYS:

Lowri Davies, Ceramics Monthly, Mehefin / Gorffennaf / Awst 2013

The Landscape of Wales gan Moira Vincentelli, Ceramic Review, Rhifyn 258, Tachwedd / Rhagfyr 2012

The Personal and the Universal gan Philip Hughes, Ceramic Review, Rhifyn 244, Gorffennaf / Awst 2010

 

PERIODICALS INCLUDE:

Lowri Davies, Ceramics Monthly, June / July / August 2013

The Landscape of Wales by Moira Vincentelli, Ceramic Review, Issue 258, Nov/Dec 2012

The Personal and the Universal by Philip Hughes, Ceramic Review, Issue 244, July/Aug 2010


{oriel // gallery} - {gwybodaeth // info} - {archif // archive} - {blog}
© 2009 - 2011 Lowri Davies