Mae hunaniaeth Gymreig Lowri Davies yn chwarae rhan bwysig i ysbrydoli ei gwaith cerameg. Drwy ddefnyddio clai tseina i gastio gyda slip mae Lowri’n creu jygiau, cwpanau a gwrthrychau sydd yn cael eu haddurno â’i darluniau hi o flodau, tirlun, cerameg ac adar tacsidermi. Deillia'r gwaith o gyfeiriadau at waith tseina a arddangosir ar ddreser Gymreig, arsylwadau o with porslen Nantgarw ac Abertawe a chofroddion Cerameg.

//

Lowri Davies’ Welsh heritage is a major source of inspiration. Vibrant illustrations of birds, ‘traditional’ landscapes, floral and fauna adorn her own distinct slip-cast bone china tableware that includes tea sets, vessels and vases. These pieces reference established ceramic tableware such as Nantgarw and Swansea porcelain and ceramic souvenirs.
oriel // gallery

Please install Flash and turn on Javascript.

{oriel // gallery} - {gwybodaeth // info} - {archif // archive} - {blog}
© 2009 - 2011 Lowri Davies